Om JuraB

Vår samlade kunskap och erfarenhet från mer än 47 års konsultverksamhet, varav 23 år med juridisk/praktisk tillämpning av elmarknadsreformer, har skapat förutsättningarna för ett modernt utbildnings- och konsultföretag för energimarknaden.

Den största tillgången är vår kompetens avseende den praktiska tillämpningen av regelverken och de branschvillkor som finns för nyttigheterna elnät, elhandel och fjärrvärme. Som en följd av att flera företag samfakturerar med ytterligare nyttigheter, så arbetar vi även med Support för VA, Renhållning och Fiberanslutning.

Roland Stilleborn

Ansvarar för utveckling och genomförande av våra utbildningar och juridiska tjänster, där Support via telefon och mail är den mest omfattande delen.

0708-12 21 78
roland.stilleborn@jurab.se

Jesper Stilleborn

Ansvarar för ekonomi och drift av vårt IT-system.

0708-13 48 98
jesper.stilleborn@jurab.se

Per Lundgren

Seniorkonsult med uppdrag avseende marknadsföring, organisationsförändringar, laddinfrastruktur och elbilar.

0725-14 23 11
per.lundgren@jurab.se

Mer om Roland

Roland Stilleborn är en flitigt anlitad föreläsare när det gäller tillämpningen av regelverken för Elnätsverksamhet, Elhandel och Fjärrvärmedistribution och har skrivit flera böcker om Kredit Management. Roland ansvarar för utveckling och genomförande av våra utbildningar och juridiska tjänster, där Support är den mest omfattande delen. Han grundade verksamheten 1977 och har varit föregångare på Energimarknaden när det gäller att utveckla effektiva rutiner för kreditbevakning, insolvenshantering och möjligheten att kvalitetssäkra mot regelverken.

Bakgrund

Verksamheten startades upp i Stockholm 1977. Under en utbildning i Helsingborg 1978 som handlade om effektiv kreditbevakning, hävdade deltagaren Per Lundgren, från dåvarande Helsingborg Energi, att branschen var så speciell att den motiverade anpassad utbildning. Detta påpekande blev upprinnelsen till att Roland Stilleborn på JuraB därefter fokuserade på energimarknaden och så har det förblivit. Sedan 1987 är JuraB lokaliserat till Linköping, men med verksamhet över hela landet.

Vår verksamhet med kompetensutveckling för personal inom kundservice på energimarknaden började med ett uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för dåvarande branschorganisationen Riksförbundet Energileverantörer (REL) i samarbete med Lars Kjellberg.

Nästa steg blev ett samarbete med Svenska Kraftnät i att utveckla deras Handbok för avräkning, där JuraB genomförde utbildningar med Handboken som dokumentation. Handboken kom över tiden att utvecklas till den numera digitala Elmarknadshandboken (PDF-format), där JuraB administrerade hemsidan inledningsvis.

Huvudmannaskapet för Elmarknadshandboken kom att fördelas på flera aktörer, bl a Svenska Kraftnät, dåvarande Svensk Energi och Energimyndigheten, men där redaktionen senare flyttades över till nuvarande Energiföretagen. Elmarknaden avreglerades (eller omreglerades) och samarbetet fortsatte mellan JuraB och dåvarande Svensk Energi genom uppdragsutbildningar.

De löpande reformerna på Energimarknaden ställer stora krav på löpande kompetenssäkring i våra kundföretag. Vår Supportverksamhet och Branschutbildningar har därför blivit allt viktigare för våra kunder i arbetet med att kvalitetssäkra processer för strukturinformation, mätvärden, kundavtal och samarbetet med andra aktörer på marknaden.

Box 540, 581 06 Linköping