Avtal är Vårt Expertområde

Avtal skall hållas – "Pacta sunt servanda". Vår vardag är genomsyrad av avtal av olika slag, vare sig de är skriftliga, muntliga eller underförstådda genom våra handlingar. Det kan vara allt från enkel anståndsbegäran till komplexa företagsavtal eller allmänna villkor som styr branschstandarder.

Vi navigerar i avtalens värld för konsumenter, näringsidkare och juridiska personer, och säkerställer att de är utformade, tillämpade och kvalitetssäkrade enligt gällande lagar och regler. Detta inkluderar allt från personuppgiftsskydd enligt GDPR till specifika regelverk för energimarknaden och konsumenträttigheter.

”Kvalitetssäkring av avtal är inte bara en laglig nödvändighet – det är en investering i ert varumärkes trovärdighet och kundnöjdhet”

Vårt mål

Att erbjuda säkerhet och klarhet i avtalshanteringen, minska risker och optimera kundrelationer genom vårt arbete med avtal och rättigheter. Genom utbildningar och anpassad rådgivning hjälper vi er att navigera regelverken effektivt, samtidigt som vi strävar efter att förbättra arbetsmiljön och kompetensen hos alla medarbetare inom avtalsrättsliga områden.

VÅRA ÖPPETTIDER

måndag - torsdag

09.00 - 16.00

 

fredag

09.00 - 12.00

(helgfria vardagar)

Box 540, 581 06 Linköping