JuraB
Logga in
SUPPORT

RING ELLER E-POSTA. Med Supportavtal får ni tillgång till vår unika ”problemlösande” kompetens för Energimarknaden, fem dagar i veckan. Hjälpen är aldrig längre bort än en telefon. Om du föredrar det kan du välja att kommunicera via e-post.

SUPPORT PLUS

LOGGA IN, LADDA NED. Ni får tillgång till dokumenterade råd och anvisningar hur man effektivt kan tillämpa komplicerade processer genom vår dokumentdatabas med MiniManualer. Vill du ha en genväg till Formulär och Textmallar kan du här också få exempel på utformning av olika texter till brev m.m. Alla dokument finns som olåsta PDF-filer (Adobe Acrobat).

KONTROLL

Tjänsten har efterfrågats av våra Kunder och vi har nu etablerat den för att möjliggöra en dokumenterad kvalitetssäkring av processer och instruktioner som används i den dagliga verksamheten.


Vi kontrollerar att de är förenliga med gällande lagstiftning (med tillhörande föreskrifter) och företagets ingångna avtal. Dokumentationen sker genom ett protokoll som innehåller ”betygen” GODKÄNTBÖR JUSTERASMÅSTE ÅTGÄRDAS, på respektive kontrollerad process. Företaget har sedan möjlighet att åtgärda enligt noteringar i protokollet, eller att lämna uppdrag till JuraB att ta fram rätt åtgärd.

PROJEKTLEDNING

Behöver ni en ”motor” i projekt som handlar om laddinfrastruktur eller elbilar så kan ni hyra in projektledning från JuraB.

Box 540, 581 06 Linköping
013-12 21 78
kundservice@jurab.se
made on a