JuraB
Logga in
KONTROLL

Tjänsten har efterfrågats av våra Supportkunder, där vi genomför och dokumenterar en kontroll av era processer och instruktioner som används i den dagliga verksamheten.


Vi kontrollerar att de är förenliga med gällande lagstiftning (med tillhörande föreskrifter) och företagets ingångna avtal. Dokumentationen sker genom att ni erhåller ett protokoll som innehåller "betygen" GODKÄNT, BÖR JUSTERAS eller MÅSTE ÅTGÄRDAS, på respektive kontrollerad process. Företaget har sedan möjlighet att åtgärda enligt noteringar i protokollet.

PROJEKTLEDNING

Behöver ni en "motor" i projekt som handlar om laddinfrastruktur eller elbilar så kan ni hyra in projektledning från JuraB

Box 540, 581 06 Linköping
013-12 21 78
kundservice@jurab.se
made on a