JuraB
Logga in
Kompetensutveckling är en ständigt pågående process.

Vår samlade kunskap och erfarenhet från mer än 36 års konsultverksamhet med kreditmannaskap, varav 18 år med elmarknadsreformer, har skapat förutsättningarna för ett modernt utbildnings- och konsultföretag för energimarknaden. Vår största tillgång är den juridiska kompetensen om tillämpningen av regelverken och de branschvillkor som finns för nyttigheterna elnät, elhandel och fjärrvärme.

Verksamheten i huvudsak

 • Rådgivning via telefon och e-post vid tvister eller kvalitetssäkring (Support)
 • Tillhandahållande av rutinbeskrivningar och textmallar för den dagliga verksamheten (Support-PLUS)
 • Kompetensutveckling för olika personalgrupper på energimarknaden (Utbildning).
 • Granskning av Energiföretagens följsamhet till gällande lagregleringar och ingångna avtal (Kontroll). Detta är en ny tjänst som vi introducerar inför 2015.
 • Projektledning och specialkompetens för Laddinfrastruktur och Elbilar. Detta är en ny tjänst som utförs av vår nye medarbetare Per Lundgren.
 • Roland Stilleborn.

  Ansvarar för utveckling och genomförande av våra utbildningar och juridiska tjänster, där Support är den mest omfattande delen.

  Jesper Stilleborn.

  Ansvarar för utveckling och drift av vårt IT-system.

  Per Lundgren.

  Seniorkonsult med uppdrag avseende marknadsföring, organisationsförändringar, laddinfrastruktur och elbilar.

  Box 540, 581 06 Linköping
  013-12 21 78
  kundservice@jurab.se
  made on a