JuraB
Logga in

Verksamheten i huvudsak

  • Rådgivning via telefon och e-post vid tvister eller kvalitetssäkring (Support) 
  • Tillhandahållande av rutinbeskrivningar och textmallar för den dagliga verksamheten (Support-PLUS)
  • Kompetensutveckling genom internutbildning och distansutbildning via www, för olika personalgrupper på energimarknaden (Utbildning).
  • Granskning av Energiföretagens följsamhet till gällande lagregleringar, ingångna avtal och innehåll på företagets hemsida (Övriga Tjänster).
  • Projektledning och specialkompetens för Laddinfrastruktur och Elbilar (Övriga Tjänster). Detta är en ny tjänst som utförs av vår medarbetare Per Lundgren.

Kompetensutveckling är en ständigt pågående process..

Vår samlade kunskap och erfarenhet från mer än 43 års konsultverksamhet, varav 23 år med juridisk/praktisk tillämpning av elmarknadsreformer, har skapat förutsättningarna för ett modernt utbildnings- och konsultföretag för energimarknaden. Den största tillgången är vår kompetens avseende den praktiska tillämpningen av regelverken och de branschvillkor som finns för nyttigheterna elnät, elhandel och fjärrvärme. Som en följd av att flera företag samfakturerar med ytterligare nyttigheter, så arbetar vi även med Support för VA, Renhållning och Fiberanslutning.

Bakgrund

Verksamheten startades upp i Stockholm 1977. Under en utbildning i Helsingborg 1978 som handlade om effektiv kreditbevakning, hävdade deltagaren Per Lundgren, från dåvarande Helsingborg Energi, att branschen var så speciell att den motiverade anpassad utbildning. Detta påpekande blev upprinnelsen till att Roland Stilleborn på JuraB därefter fokuserade på energimarknaden och så har det förblivit. Sedan 1987 är JuraB lokaliserat till Linköping, men med verksamhet över hela landet.

Historik

Vår verksamhet med kompetensutveckling för personal inom kundservice på energimarknaden började med ett uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för dåvarande branschorganisationen Riksförbundet Energileverantörer (REL) i samarbete med Lars Kjellberg.

Nästa steg blev ett samarbete med Svenska Kraftnät i att utveckla deras Handbok för avräkning, där JuraB genomförde utbildningar med Handboken som dokumentation. Handboken kom över tiden att utvecklas till den numera digitala Elmarknadshandboken (PDF-format), där JuraB administrerade hemsidan inledningsvis.

Huvudmannaskapet för Elmarknadshandboken kom att fördelas på flera aktörer, bl a Svenska Kraftnät, dåvarande Svensk Energi och Energimyndigheten, men där redaktionen senare flyttades över till nuvarande Energiföretagen. Elmarknaden avreglerades (eller omreglerades) och samarbetet fortsatte mellan JuraB och dåvarande Svensk Energi genom uppdragsutbildningar.

De löpande reformerna på Energimarknaden ställer stora krav på löpande kompetenssäkring i våra kundföretag. Vår Supportverksamhet och Branschutbildningar har därför blivit allt viktigare för våra kunder i arbetet med att kvalitetssäkra processer för strukturinformation, mätvärden, kundavtal och samarbetet med andra aktörer på marknaden.

Roland Stilleborn.

Ansvarar för utveckling och genomförande av våra utbildningar och juridiska tjänster, där Support via telefon och mail är den mest omfattande delen.

Jesper Stilleborn.

Ansvarar för ekonomi och drift av vårt IT-system.

Per Lundgren.

Seniorkonsult med uppdrag avseende marknadsföring, organisationsförändringar, laddinfrastruktur och elbilar.

Box 540, 581 06 Linköping
013-12 21 78
kundservice@jurab.se
made on a