Stäng Fönster
Skriv Ut
FIBERANSLUTNING - MARKNADSFÖRING & AVTAL
www.jurab.se | kundservice@jurab.se | 013-12 21 78
Runt om i Sverige har den snabba utbyggnaden av Fibernät för uppkoppling mot Internet medfört att företagen som erbjuder tjänsten har ställts inför nya utmaningar och risker som kräver nya kompetenser.

Det är främst nedanstående områden som kräver kompetens:
  • Den egna marknadsföringen av Fiberanslutning
  • Egna Avtal med leveransvillkor för anslutning och efterföljande tjänster
  • Kundservicefunktioner som kan hantera "villrådiga kunder"
  • Hanteringen av aggressiv marknadsföring från Konkurrenter som medför "kundtapp"

Det finns ett omfattande regelverk som påverkar företagets marknadsföring och medför skyldigheter mot framför allt Konsumenter (enskilda privatpersoner). Konsumentregleringen medför t.ex. BÅDE ångerrätt vid distansavtal och rätt att avbeställa vid alla typer av avtal om Fiberanslutning. Prisinformationen är också reglerad. Att hantera aggressiv marknadsföring från konkurrenter kräver också insikt om Marknadsföringslagen och Konkurrenslagen, som reglerar hur företag får agera mot varandra på en marknad.

Under den här utbildningen får du grundläggande kunskap om hela processen från marknadsföringen till färdig anslutning, via standardiserade leveransvillkor i avtalshanteringen.
- -
-
Marknadsföring
Marknadsföringslagen reglerar Konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av Fiberanslutning, med regler mot otillbörlig marknadsföring mot Konsumenter, näringsidkare och konkurrenter. 

Avtalsrätt
I en modern organisation spelar kompetens en stor roll när det gäller att behärska tekniken att formulera avtal med tillhörande villkor. Kundspecifika villkor måste kunna kombineras med standardiserade på ett sådant sätt att de harmoniserar med gällande regelverk och har en god balans mellan säljare och köpare.

Prisinformation
Prisinformationslagen reglerar tillsammans med Konsumentverkets föreskrift om prisinformation hur priset på tjänster ska anges.

Ångerrätt för Konsumenter
Distansavtalslagen reglerar Konsumenters rätt att ångra sig vid beställning av Fiberanslutning på distans, t.ex. via Internet och telefon. Reglerna ändrades 2014.

Avbeställningsrätt
Konsumenttjänstlagen ger en Konsument rätt att avbeställa en tjänst ändå till dess den utförts. Det förekommer att konkurrenter uppmanar kontrakterade Konsumenter att använda sig av Avbeställningsrätten, för att sedan själva sluta avtal med Konsumenten. Dessa nya avtal innehåller då ofta villkor som inte är förenliga med Konsumenttjänstlagen. För att då hjälpa villrådiga kunder måste ni ha en bra kompetens på området och bra information (mallar) att erbjuda kunderna.
 
Konkurrensreglering
Den kommunala kompetensen avgränsar vad ett kommunägt bolag kan syssla med. Syftet med regleringen i Konkurrenslagen är att motverka och undanröja hinder så att en effektiv konkurrens råder på marknaden.