Stäng Fönster
Skriv Ut
ENERGISKATTEFRÅGOR
www.jurab.se | kundservice@jurab.se | 013-12 21 78
Utbildningen ger dig kunskap om hur reglerna för Energiskatt på el ska tillämpas, med fokus på riskexponeringen i samband med:
- debitering av reducerad skatt för elförbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och vid yrkesmässig växthusodling
- skattebefrielse vid elintensiv verksamhet

Du får handgripliga råd om hur ni bör agera för att undvika risken med ett felaktigt skatteuttag och erhåller en helt omarbetad standardmall för en "försäkran" som minimerar risken för följderna av en skatterevision. Skattetillägget vid ändrat skattebeslut.

Vi reder också ut hur den redovisade SNI-koden förhåller sig till skattelagstiftningen och vad som i praktiken avses med tillverkningsprocess i industriell verksamhet.
- -
-
Lagreglering
- reducerad energiskatt för förbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
- reducerad energiskatt för förbrukning i yrkesmässig växthusodling
- reducerad energiskatt i vissa kommuner
- skattebefrielse för viss verksamhet
Försäkran från Elanvändaren för att få reducerad energiskatt
Försäkran för att erhålla skattebefrielse

Hur hittar man kunder med felaktigt skatteuttag
Hur åtgärdar man felaktigt skatteuttag
Hantering av aviserad skatterevision
Hantering av ändrat skattebeslut
Efterkrav mot elanvändaren på Energiskatt
Rättsfall

Utbildningen bör erbjudas enhetsansvariga och den personal som hanterar Energiskattefrågor i någon form. Kompetens på området säkerställer att man kan agera trovärdigt och minimera risker i hanteringen av Energiskatten.
Vi för en diskussion och förmedlar råd för argumentationsteknik då det inte fungerar i kommunikationen med andra aktörer.